Linuxová distribúcia Slackware

Slackware Linux je najdlhšie vytváraná linuxová distribúcia na svete. Je vhodná pre nasadenie ako pracovná stanica alebo server. Hlavná vývojová vetva je skompilovaná pre platformu x86, x86_64 a arm. Distribuuje sa na jednom inštalačnom DVD. Aktuálna verzia je 14.2.

Slackware vytvára a udržiava Patrick Volkerding a dobrovoľníci z celého sveta.

Domovská stránka

http://www.slackware.com

Čo obsahuje inštalácia

K dispozícii je balík programov pre bežnú, aj menej bežnú prácu. Grafické a konzolové nástroje pre kancelársku prácu, pre administrátorov, serverové programy. Obsahuje niekoľko grafických prostredí ako je KDE, xfce alebo fluxbox.

Software sa inštaluje pomocou jednoduchého balíčkovacieho systému. Ďalšie programy sa dajú získať vo forme tzv. slackbuildov zo stránky http://www.slackbuilds.org, skompilovať s vytvorením inštalačného balíčka a nainštalovať.

Výber programov obsiahnutých v distribúcii

Grafické programy:

  • Gimp
  • Gwenview

Kancelársky balík:

  • Calligra

Internet a email:

  • Mozilla Firefox
  • Mozilla Thunderbird
  • Seamonkey
  • Konqueror

Serverové programy:

  • Sendmail
  • Apache HTTPd
  • OpenVPN